SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa nominācijas komisija (turpmāk – Komisija) informē, ka uz izsludināto SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amata kandidātu atlasi līdz 2020.gada 29.maija pulksten 16:00 pieteicās 7 pretendenti. Kandidātu atlase notika trīs kārtās.

Pirmajā kārtā Komisija atlasīja tos pieteikumus, kuri saturēja visus dalībai kandidātu atlasē noteiktos nepieciešamos dokumentus.

Otrajā kārtā Komisija izvērtēja iesniegtos dokumentus, atbilstoši sekojošiem Komisijas izstrādātajiem un apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem – 1) valodu prasme (valsts valodas zināšanas C1 līmenī vai augstāk; vismaz vienas ES oficiālās valodas zināšanas mutvārdu saziņā B1 līmenī); 2) izglītība (Augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība); 3) darba pieredze (vismaz trīs gadu pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā (pieredze kapitālsabiedrības vadošā amatā, kas darbojas sabiedrības komercdarbības jomā, tiks uzskatīta par priekšrocību), vai vismaz 3 trīs gadu pieredze vadītāja, vadītāja vietnieka vai struktūrvienības vadītāja amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus Sabiedrībā; 4) B kategorijas autovadītāja apliecība.

Trešajā atlases kārtā pēc otrās atlases kārtas izvirzītie kandidāti prezentēja sagatavoto prezentāciju par savu iesniegto SIA “Gulbenes nami” attīstības redzējumu. Komisija intervēja katru trešajā atlases kārtā uzaicināto kandidātu un izvērtēja kandidātu atbilstību sekojošiem nominācijas komisijas izstrādātajiem un apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem – 1) Nevainojama reputācija; 2) Profesionālās zināšanas par namu pārvaldīšanas un komunālo pakalpojumu nozari, pašvaldības kapitālsabiedrības darbību un vadību, tostarp risku un pārmaiņu vadību, finanšu resursu pārvaldību, SIA “Gulbenes nami” attīstības redzējumu; 3) Kompetences komandas motivēšanā un attīstīšanā; orientācijā uz rezultātu sasniegšanu; komandas vadīšanā; lēmumu pieņemšanā un atbildībā; pozitīvu attiecību veidošanā un uzturēšanā.

            Komisija vienprātīgi nolēma SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amatam izvirzīt kandidāti Intu PETRONIENI. Komisija pieņemto lēmumu un visu ar Komisijas darbību saistīto dokumentāciju nodevusi SIA “Gulbenes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai par Komisijas izvirzītā kandidāta ievēlēšanu SIA “Gulbenes nami” valdes locekļa amatā, vai kandidāta noraidīšanu.

SIA “Gulbenes nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvis

Pašvaldības izpilddirektore                                                    Lienīte Reinsone