SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka sakarā ar 2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Sabiedrība izstrādā pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2021.gadam dzīvojamajām mājām un no 2020.gada 15.oktobra var iepazīties Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē iepriekš piesakoties pa tālruni – 25664483 vai 68627722.

Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības uzskaitē.

Jautājumu gadījumā lūdzam griezties Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē, tikai klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst. 14:00 līdz plkst. 18:00 un otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 11:00 pie Sabiedrības Nekustamo īpašumu speciālistes Jolantas Pabērzes vai iepriekš piesakoties par tālruni – 25664483 vai 68627722.

Ābeļu iela 5 Dzelzceļa iela 17 O.Kalpaka iela 64 Robežu iela 12
Ābeļu iela 13 Dzelzceļa iela 21 O.Kalpaka iela 88 Upes iela 3
Ābeļu iela 14 Emzes iela 2 Pamatu iela 11 Upes iela 5
Blaumaņa iela 29 Litenes iela 13 Pamatu iela 11A Viestura iela 9A
Brīvības iela 5 Litenes iela 19 Parka iela 31 Viestura iela 21
Brīvības iela 14 Litenes iela 29 Pils iela 6 Viestura iela 29
Brīvības iela 16 Līkā iela 22 Rīgas iela 48 Viestura iela 35
Brīvības iela 27 Līkā iela 52 Rīgas iela 50 Viestura iela 39
Dzelzceļa iela 3A Miera iela 1B Rīgas iela 59 Viestura iela 43
Dzelzceļa iela 5A Miera iela 10 Rīgas iela 68A  
Dzelzceļa iela 13 Miera iela 15 Rīgas iela 70