Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa 

Atbildīgās personas par trauksmes celšanu: biroja administratore Elīna Lauva un juriskonsults Ainārs Andrups, tālrunis informācijai – 68627722.