Paziņojums_par_iepirkuma_līguma_slēgšanas_tiesību_piešķiršanu_8_GN_2018_IE