Ņemot vērā to, ka 2018.gada 18.decembrī Stāķu PII ir bērnu Ziemassvētku eglīte,

sapulce Stāķu pamatskolā par ES Kohēzijas fonda projektiem Stāķos un Šķieneros

2018.gada 18.decembrī no plkst. 18:00 tiek PĀRCELTA uz plkst.19:00!

 

Cerot uz sadarbību un sapratni

SIA “Gulbenes nami”