SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka sakarā ar 2017.gada
21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un
apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Sabiedrība izstrādā
pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2022.gadam dzīvojamajām mājām un no 2021.gada
15.oktobra var iepazīties Sabiedrības birojā Blaumaņa iela 56A, Gulbenē iepriekš
piesakoties pa tālruni – 25664483 vai 68627722.
Šis aprēķins attiecas tikai uz dzīvojamajām mājām, kuras minētas zemāk esošajā
tabulā, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav dzīvojamo māju pārņēmuši
savā pārvaldībā un dzīvojamās mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības uzskaitē.
Jautājumu gadījumā lūdzam griezties Sabiedrības birojā Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē,
tikai klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plkst.13:00 līdz plkst. 17:00 un
otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.12:15 pie Sabiedrības Nekustamā īpašuma
pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieku Uldi Jaunzemu vai iepriekš piesakoties par
tālruni – 25664483 vai 68627722.

Ābeļu iela 5Dzelzceļa iela 17O.Kalpaka iela 64Robežu iela 12
Ābeļu iela 13Dzelzceļa iela 21O.Kalpaka iela 88Upes iela 3
Ābeļu iela 14Emzes iela 2Pamatu iela 11Upes iela 5
Blaumaņa iela 29Litenes iela 13Pamatu iela 11AViestura iela 9A
Brīvības iela 5Litenes iela 29Parka iela 31Viestura iela 21
Brīvības iela 14Līkā iela 22Pils iela 6Viestura iela 29
Brīvības iela 16Līkā iela 52Rīgas iela 48Viestura iela 35
Brīvības iela 27Miera iela 1BRīgas iela 50Viestura iela 39
Dzelzceļa iela 3AMiera iela 10Rīgas iela 59Viestura iela 43
Dzelzceļa iela 5AMiera iela 15Rīgas iela 68A
Dzelzceļa iela 13Rīgas iela 70