Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.GND/2020/695 “Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 107.p) no 2020.gada 1.oktobra ir noteikta šādas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2020./2021. gada apkures sezonai:

Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena ar PVN (EUR)
Fiziskās personas MWh 62.47 7.50* 69.97
Juridiskās personas MWh 62.47 13.12 75.59

Piezīmes: * Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42.panta divpadsmito daļu.