Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.GND/2020/264, 2020.gada 7.septembrī SIA “Gulbenes nami” un SIA “ALBA” dalībnieku sapulcēs ir pieņemti lēmumi par reorganizācijas līguma apstiprināšanu un šo kapitālsabiedrību reorganizāciju apvienošanās ceļā, SIA “ALBA” pievienojot SIA “Gulbenes nami”. Pievienošanas procesā SIA “ALBA” nodos visu savu mantu, kā arī pienākumus, tiesības un saistības SIA “Gulbenes nami” un beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Atbilstoši reorganizācijas līgumam ar 2020.gada 1.novembri visi SIA “ALBA” klienti ir SIA “Gulbenes nami” klienti.

SIA “ALBA” klientiem rēķinus par oktobra mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem izrakstīs pēdējās oktobra dienās un tos varēs apmaksāt ierastajā veidā, tikai jau uz SIA “Gulbenes nami” norēķinu kontiem, kas būs norādīti gan rēķinā, gan abu kapitālsabiedrību mājas lapās. Tāpat SIA “Gulbenes nami” un SIA “ALBA” mājas lapās savlaicīgi tiks publiskota informācija par citām iespējamām izmaiņām pakalpojumu saņemšanā pēc 1.novembra.

Pēc 1.novembra līdz visā Gulbenes novadā vienota ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā attiecīgajās pakalpojuma sniegšanas teritorijās tiks saglabātas un piemērotas esošās ūdenssaimniecības pakalpojumu maksas vai tarifi.