UZAICINĀJUMS

Lejasciema, Rankas, Lizuma un Beļavas pagasta iedzīvotajiem

 

Uzaicinām ierasties uz  līguma pārslēgšanu “Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu” no pagasta pārvaldes uz SIA “Gulbenes nami”

  • 2019.gada 14.jūnijā no plkst.11:00 – 14:00 Beļavas pagasta Pilskalna iedzīvotājus – Kr.Valdemāra sākumskolā;
  • 2019.gada 14.jūnijā no plkst.16:00-19:00 Beļavas pagasta Ozolkalna iedzīvotājus – Ozolkalna Kultūras un sporta centrā “Zīļuks”;
  • 2019.gada 17.jūnijā no plkst.11:00 – 15:00 Rankas pagasts Gaujasrēveļu un Rēveļu iedzīvotājus – Rēveļu pamatskolā;
  • 2019.gada 17.jūnijā no plkst.16:00 – 19:00 Rankas pagasta Rankas iedzīvotājus – Rankas kultūras nama mazajā zālē;
  • 2019.gada 18.jūnijā no plkst.11:00-19:00 Lizuma pagasta iedzīvotājus – Lizuma pagasta pārvaldē;
  • 2019.gada 19.jūnijā no plkst.12:00-15:00 Lejasciema pagasta Sinoles iedzīvotājus – Sinoles kultūras namā;
  • 2019.gada 19.jūnijā no plkst.16:00-19:00 Lejasciema pagasta iedzīvotājus – Lejasciema kultūras namā;
  • 2019.gada 20.jūnijā no plkst.12:00-14:00 Beļavas pagasta Letes iedzīvotājus – Dzīvojamajā mājā Bērzu iela 4-4, Letes;
  • 2019.gada 20.jūnijā no plkst.15:00-19:00 Beļavas pagasta Beļavas iedzīvotājus – Beļavas pagasta pārvaldē, Avotu iela 2, Beļava.

Informējam, ka ierodoties uz līguma pārslēgšanu līdzi jāņem personu un īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti vai  pārstāvību apliecinošs dokuments (pilnvara/ notariāli izdotas pilnvaras kopija/ Uzņēmumu reģistra izziņa/ īres līgums)

Ja nav iespējas līgumu noslēgt konkrētajā datumā, lūgums griezties SIA “Gulbenes nami” birojā, Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē, LV-4401.

SIA “Gulbenes nami”