CENTRALIZĒTĀS SILTUMAPGĀDES KARTE – ŠĶIENERI UN STĀĶI