Par siltumenerģijas maksu un tiešajiem maksājumiem

SIA „Gulbenes nami” siltumenerģijas piegādes pakalpojumu sniedzējs, informē Gulbenes novada Stāķu un Šķieneru ciemu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus par rēķinu sagatavošanas maksas ieviešanu, kas skars tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas izvēlēsies tiešo norēķinu metodi ar pakalpojuma sniedzēju. Izcenojums neattiecas uz SIA  “Gulbenes nami”  apsaimniekojamajām mājām, jo šī maksa tiks ietverta apsaimniekošanas maksas administratīvajos izdevumos. Balstoties uz 2010.gada […]

Tie īstenots Kohēzijas fonda projekts energoefektivitātes uzlabošanai Gulbenes novada Stradu pagastā

Tie īstenots Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080). Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes […]

SIA “Gulbenes nami” organizē sapulci par apkuri Stāķos un Šķieneros

SIA “Gulbenes Nami” aicina Stāķu un Šķieneru iedzīvotājus uz tikšanos šā gada 12.jūlijā pulksten 19.00 Stāķu pamatskolas zālē, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar jauno apkures sezonu.

Strādājam pie Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081) īstenošanas.

Strādājam pie Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081) īstenošanas. Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektronerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības […]

Strādājam pie Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) īstenošanas.

Strādājam pie Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) īstenošanas. Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas. Projekta īstenotājs: SIA […]

SIA “Gulbenes nami” informē par rēķinu saņemšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka sākot no 2018.gada 25.maija, tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un līdz ar to tiek atcelta Direktīva 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Ievērojot iepriekš minēto, SIA “Gulbenes nami” ir jānodrošina […]

Uzsākts Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081)

  Uzsākts Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081) Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektronerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības iestāde: […]

Reģistrēšanās WEB NAMS sistēmā

SIA “Gulbenes nami” informē, ka no 2018.gada februāra mēneša darbojas uzņēmuma mājaslapa, kurā ir atsevišķā sadaļa WEB NAMS, kurā katram klientam būs savs konts un klients varēs redzēt savus rēķinus, nodod ūdensskaitītāju rādījumus utt. Lai SIA “Gulbenes nami” varētu Jums nosūtīt autorizēšanai nepieciešamo linku, lūdzam, Jums uzrakstīt iesniegumu, kurā ir jānorāda: 1.Vārds, uzvārds; 2.Nekustamā īpašuma […]

Apstiprināti tarifi Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes  2017.gada 28.decembra domes sēdes protokolu Nr.17  42§ „Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumā „Par SIA „Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemā maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu” ar 2018.gada 1.janvāri situmapgādes tarifa maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā ir 61.04 EUR/MWh.