Paziņojums Stāķu un Šķieneru ciemu siltumenerģijas lietotājiem

Informējam, ka 2019.gada 11.oktobrī no plkst.10:00 līdz plkst.16:00, AS “Sadales tīkls” plānoto elektroapgādes tīklaremontdarbu dēļ, tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde “Jaunakas” katlumājai Šķieneros. Šo remontdarbu laikā nebūs iespējamsnodrošināt siltumenerģiju Šķieneru un Stāķu ciema iedzīvotājiem, kā arī pirmskatlu iekārtas pilnīgas apturēšanas, lēnām tiks samazināta aizejošātemperatūra, lai droši apturētu apkures katlu uz remontdarbu laiku. Siltumenerģijas var tikt padota arī ātrāktiklīdz […]

Prakstes vieta – SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS

SIA “Gulbenes nami” aicina uz  prakses vietu SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTU   Pamatpienākumi: Sagatavot informatīvus un skaidrojošus materiālus par uzņēmumu un tā darbu; Radošu un oriģinālu komunikācijas materiālu veidošana; Sagatavot un organizēt aptaujas par uzņēmuma pakalpojumiem; Piedalīties organizācijas interneta mājaslapas informācijas sagatavošanā un atjaunošanā; Sagatavot izplatīšanai plašsaziņas līdzekļos informāciju par organizāciju un pasākumiem; Sagatavot informatīvos materiālus […]

Paziņojums Rankas pagasta Rēveļu iedzīvotājiem

SIA “Gulbenes nami” informē, ka 2019. gada 12. augustā tiks veikti neplānoti remontdarbi Rankas pagasta, Rēveļu ūdenssaimniecībā. Tiks pārtraukta dzeramā ūdens padeve no plkst. 11:00-17:00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA “Gulbenes nami” veica iedzīvotāju aptauju par siltumenerģijas piegādi Stāķu un Šķieneru ciemā

Šā gada maijā SIA “Gulbenes nami” veica aptauju starp tiem Šķieneru un Stāķu ciemu iedzīvotājiem, kuriem uzņēmums sniedz siltumenerģijas pakalpojumu. Aptaujas mērķis bija noskaidrot iedzīvotāju viedokli par siltumenerģijas piegādes pakalpojuma kvalitāti un attīstības virzību nākotnē. SIA “Gulbenes nami” respondentiem uzdeva šādus jautājumus: Vai esiet apmierināti ar 2018./2019.gada sezonas siltumenerģijas piegādes pakalpojumu? Vai ir bijušas kādas […]

Informācija Beļavas, Lizuma, Lejasciema un Rankas pagastu iedzīvotājiem

UZAICINĀJUMS Lejasciema, Rankas, Lizuma un Beļavas pagasta iedzīvotajiem   Uzaicinām ierasties uz  līguma pārslēgšanu “Par ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu” no pagasta pārvaldes uz SIA “Gulbenes nami” 2019.gada 14.jūnijā no plkst.11:00 – 14:00 Beļavas pagasta Pilskalna iedzīvotājus – Kr.Valdemāra sākumskolā; 2019.gada 14.jūnijā no plkst.16:00-19:00 Beļavas pagasta Ozolkalna iedzīvotājus – Ozolkalna Kultūras un sporta centrā […]

Uzaicinājums uz kopsapulci Stāķu un Šķieneru ciemu iedzīvotājiem

Uzaicinām visus Gulbenes novada Stradu pagasta, Stāķu un Šķieneru iedzīvotājus ierasties uz kopsapulci, kura notiks 2019.gada 10.jūnijā plkst. 18:30, Stāķu pamatskolā.  Kopsapulces mērķis: informēt par ES Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr. 4.3.1.0/17/A/080 un projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” Nr.4.3.1.0/17/A/081, īstenošanu.  […]

Aicinām pieteikties darbā PALĪGSTRĀDNIEKU (Santehniķim)

PALĪGSTRĀDNIEKS (Santehniķim) Darba pienākumi un prasmes: veikt ūdensapgādes, lietus kanalizācijas un kanalizācijas cauruļvadu, armatūras montāžu, apkopi un remontu; asistēt pie aukstā ūdens skaitītāju nolasīšanu, to nomaiņas vai uzstādīšanas; likvidēt avārijas situācijas aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmās noplūdes gadījumā; veikt piesaistītās teritorijas apsekošanu. Amata prasības: arodizglītība (specializēta pamatizglītība); valsts valodas zināšanas; vēlamas krievu valodas zināšanas; obligāta […]

Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema un Šķieneru ciema iedzīvotājiem par apkures pieslēgšanu

SIA “Gulbenes nami” informē, ka uz 2018.gada 4.oktobri nav noslēgts neviens līgums par siltumenerģijas piegādi dzīvojamām mājām Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā un Šķieneru ciemā. Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 46.¹ panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2008.gada 21.okotbra noteikumu Nr. 876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 3.punktu siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar energoapgādes komersanta […]

Siltumapgādes pakalpojuma maksa 2018/2019 gada apkures sezonai – PAPILDINĀTS

Pamatojoties uz 2018.gada 27.augusta Gulbenes novada domes sēdes protokolu Nr.19 47.§ “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasts Stāķu un Šķieneru ciemos SIA “Gulbenes nami”  informē, ka ar 2018.gada 1.oktobri stājas spēkā apstiprinātais sniegto pakalpojumu cenrādis: Nr. p.k. Pakalpojumu veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro) Cena ar […]