Entries by Edgars

Cienījamie klienti! SIA “Gulbenes nami” informē, ka 2019./2020.gada apkures sezona tiks pārtraukta 2020.gada 5.maijā.Informējam, ja vēlaties noteiktu citu siltumenerģijas atslēguma datumu, lai noslēgtu apkures sezonu ātrāk, aicinām Jūs vērsties pie sava apsaimniekotāja vai zvanot SIA “Gulbenes nami” pa tālruni 68627722 / rakstot e-pastā info@gulbenesnami.lv.

SIA “Gulbenes nami” informē, ka ar 2020.gada 1.maiju rēķinus klientiem piegādās divos veidos: Uz klienta norādīto e-pasta adresi (bezmaksas); Pa pastu (maksas pakalpojums – 1.15 EUR plus PVN). Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt pa tālruni 68627722 (izvēloties taustiņu 2) vai rakstot e-pastā info@gulbenesnami.lv

Priecīgas Lieldienas vēlot SIA “Gulbenes nami” kolektīvs!

Pamatojoties uz 2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka, sākot no 2020.gada 1.aprīļa, ir sagatavots dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2019.gadu zemāk esošajā tabulā norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki […]

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka 2020.gada 12.martā Sabiedrība tika reģistrēta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā, tādējādi līdz 2020.gada 12.septembrim Sabiedrībai ir jāiesniedz ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa projekta aprēķins Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators). Šobrīd ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs ir izstrādes procesā. Informācija par Regulatorā iesniegtajiem tarifu projektiem pieejama šeit. Tarifa izvērtēšanas procesā, […]

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) aicina iedzīvotājus noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu ar pakalpojuma sniedzēju, ja tas vēl nav izdarīts. Pretējā gadījumā ūdensapgāde un/vai kanalizācijas pakalpojums nekavējoties tiks pārtraukts! Balstoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 8.panta pirmo daļu, pakalpojumu sniegšana un lietošana bez pakalpojuma līguma noslēgšanas ir aizliegta. Apsekojot ūdenssaimniecību teritorijas, nereti tiek atklāti nelegālie pieslēgumi […]

Kopš 23. marta SIA “Gulbenes nami” ir izveidojis savu Facebook kontu. Arī šeit ir iespējams sazināties ar mums un uzzināt aktualitātes par uzņēmumu.

Gulbenes novada pašvaldības paziņojums par Covid-19 ierobežošanas pasākumiem Gulbenes novadā Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.martā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību, Gulbenes novada pašvaldība no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim: pārtrauc mācību procesa norisi klātienē izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, kuras atļauts apmeklēt tikai tiem vecākiem un viņu bērniem, kuri […]

METBOX uzstādītā ierīce ir paredzēta automātiskai datu nodošanai grāmatvedībai, gan arī sistēmas darbības uzraudzīšanai, lai ātrāk noteiktu kādus bojājumus apgādes sistēmā, kā arī palīdz apkopot datus par klientu patērēto siltuma daudzumu un klientiem sniegt pārskatus par patērēto enerģiju. Pie šādas sistēmas informēja klientus kuriem ir uzstādīts METBOX uz siltumskaitītāja, ka ar 2020.gada 1.Janvāri vairs nav […]

SIA „Gulbenes nami” mūsu centralizētās siltuma sistēmas lietotājiem ir uzstādījusi “Metlink” ierīces, kas saslēgta ar siltuma skaitītāju un patstāvīgi nolasa mērījumus ar noteiktu laika intervālu nolasa mērījumus. Šāda nolasīšanas ierīce dod iespēju redzēt visus rādījumus – enerģiju, plūsmas T1, plūsmas T2, caurplūdi, patēriņu, temperatūras starību (delta), kā arī citus datus no siltuma skaitītāja izmantojot interneta […]