Entries by Laura Konivale

Par ūdens un kanalizācijas komercuzskaites mēraparāta rādījumiem februārī

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) norāda, ka vēljoprojām ir ārkārtējā situācija valstī saistībā ar Covid – 19 infekciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 40.punktu pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā un pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo rādījumus […]

Par ūdens un kanalizācijas skaitītāju rādījumu nodošanu

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka šobrīd tiešsaistes norēķinu platforma Bill.me un namu apsaimniekošanas sistēma webnams.gulbenesnami.lv katram lietotājam izsūta atgādinājums par skaitītāju rādījumu nodošanu, lai arī rādījumi jau ir nodoti. Sabiedrība norāda, ka pašlaik tehniski risina šo jautājumu un aicina ikvienu lietotāju būt saprotošiem.

Par paziņojuma Par izmaiņām apsaimniekošanas izpildes maksas likmē atsaukšanu

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada 27.novembrī informēja dzīvokļu īpašniekus ar paziņojumu Nr.GN/2020/1.3/546 Par izmaiņām apsaimniekošanas izpildes maksas likmē: “.. kopējā ikmēneša apsaimniekošanas maka 0,12 EUR (iepriekš 0,10 EUR) par vienu dzīvokļa kvadrātmetru mēnesī tiek izmantoti apsaimniekotāja tiešo izdevumu segšanai, kas sevī ietver finanšu uzskaiti, juridiskos un lietvedības pakalpojumus. Avārijas dienesta uzturēšanas maksa netiek […]