Entries by Gulbenes Nami

SIA “Gulbenes nami” maina nosaukumu!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra 2022.gada 15.jūnija lēmumu Nr.6-12/53658 Sabiedrības juridiskais nosaukums ir mainīts no SIA “Gulbenes nami” uz SIA “Gulbenes Energo Serviss”. Sabiedrība uzskata, ka ar identitātes maiņu uzņēmums turpinās attīstīties un veidos jaunu pozitīvu tēlu sabiedrībā, kā arī turpinās kvalitatīvi sniegt pakalapojumus Gulbenes novada […]

SIA “Pilsētvides serviss” informē par bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšana!

Pilsētvides serviss 25.05.2022. Sākot ar 2021.gada 1. janvāri SIA Pilsētvides Serviss saviem klientiem Gulbenes novadā sāka piedāvāt bioloģiski noārdāmu atkritumu (BNA) dalītu vākšanu. Līdz šim brīdim intereses par šo atkritumu nodošanu nebija. Šogad pavasarī jautājums ir aktualizējies. Ir vērojama iedzīvotāju ieinteresētība bioloģiski noārdāmu atkritumu dalītai vākšanai. Uzņēmums aicina veidot kompostu savu privātmāju pagalmos, kas samazina […]

Aptauja par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem!

SIA “Gulbenes nami” aicina piedalīties īsā aptaujā par dzeramā ūdens lietošanas paradumiem, kvalitāti un citiem ar dzeramo ūdeni saistītiem jautājumiem. Aptauja pieejama šeit. Aizpildīšana 1-2 min. Vairāk info https://www.vi.gov.lv/lv/jaunums/paud-savu-viedokli-par-dzeramo-udeni SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis: 68627722

SIA “Gulbenes nami” atjauno akas vāku!

2022.gada 3.maijā SIA “Gulbene snami” saņēmarūpju pilnu e-pastu no kāda klienta Litenes pagastā, ar lūgumu salabot kanalizācijas akas vāku, kas ir satrūdējis un nav drošs. Sabiedrība devās apsekot norādīto vietu, konstatēja, ka akas vāks ir katastrofālā stāvoklī un veica to nomaiņu.   SIA “Gulbenes nami” pateicas iedzīvotāju vērībai un atsaucībai! SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis: […]

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana “Stāķi 11”, Stāķos, Stradu pagastā, Gulbenes novadā (projekta numurs DME 0000811) Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 16.jūnijs – 2022.gada 21.marts Projekta mērķis:  Energoefektivitātes pasākumu īstenošana dzīvojamā mājā saskaņā ar projektu. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” Projekta sadarbības iestāde: “Attīstības finanšu institūcija Altum” AS Projekta kopējās izmaksas: 173 […]

Lauku iela 2, Gulbene, Gulbenes novads izsole!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli Sabiedrības piederošajam nekustamajam īpašumam: Lauku ielu 2, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 004 0213, kas sastāv no zemes ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0213 – kopējo platību 4066 m2, šķūņa ēkas ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0064 004 – kopējo platību 213,0 […]

Paziņojums!

SIA “Gulbenes nami” informē, ka 2022.gada 6.maijā tiks veikta dzeramā ūdens rezervuāru tīrīšana un dezinfekcija Gulbenes pilsētas, Šķieneru, Stāķu, Ceļmalu, Svelberģa ciemu lietotājiem. Dezinfekcijas veikšanas laikā ūdens var būt nedaudz duļķains. Ūdens lietojams uzturā un sadzīvē. SIA “Gulbenes nami” administrācijae-pasts: info@gulbenesnami.lvTālrunis: 68627722

Par siltumenerģijas parādiem!

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka, pamatojoties Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumu Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 36.punktu, pakalpojuma saņēmējam ir pienākums veikt ikmēneša maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem. Sabiedrība aicina labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības ne vēlāk kā līdz 2022.gada 1.jūnijam Sabiedrības norēķinu kontā:   AS “SEB Banka” konta Nr. LV52UNLA0007000508105; Citadele […]

Paziņojums!

SIA “Gulbenes nami” informē, ka sakarā ar laikapstākļiem un biežajiem elektrības atslēgumiem var tikt traucēta ūdens padeve pagastos. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! SIA “Gulbenes nami” administrācija e-pasts: info@gulbenesnami.lv Tālrunis: 68627722