Entries by Inta Petroniene

Kohēzijas fonda projekta “Centralizētās siltumapgādes sistēmas  ražošanas avota efektivitātes paaugstināšana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/081). Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 01.02.2020. Grozīts līdz 30.12.2020. Projekta mērķis: Samazināt siltumenerģijas zudumus enerģijas ražošanas procesā,  samazināt elektroenerģijas patēriņu un padarīt sistēmu drošāku, kā arī samazināt ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami” un projekta […]

Kohēzijas fonda projekts “Centralizētās siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada Stradu pagastā” (projekta numurs 4.3.1.0/17/A/080) Projekta īstenošanas laiks: 02.03.2018. – 30.11.2020. Projekta mērķis:  Samazināt siltumenerģijas un siltumnesēja zudumus pārvades un sadales sistēmās, rekonstruējot siltumtīklus, kas savienotu esošās siltumapgādes sistēmas (centralizētās un lokālās) ar rekonstruējamo katlumāju un apvienotu siltumapgādes sistēmas. Projekta īstenotājs: SIA “Gulbenes nami”. Projekta […]

Uzmanību SIA “ALBA” klientiem!

Saskaņā ar SIA “Gulbenes nami” un SIA “ALBA” 2020.gada 7.septembra reorganizācijas līgumu ar 2020.gada 1.novembri visi SIA “ALBA” klienti  ir  SIA “Gulbenes nami” klienti.             Atkārtoti vēršam uzmanību, ka SIA “ALBA” klientiem rēķini par oktobra mēnesī SIA “Alba” sniegtajiem pakalpojumiem jāapmaksā uz šādiem SIA “Gulbenes nami” kontiem: AS “SEB banka”           LV52UNLA0007000508105 AS “Swedbank”           LV51HABA0551004739392 AS […]

SIA “Gulbenes nami” izstrādā pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2021.gadam dzīvojamajām mājām

SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka sakarā ar 2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Sabiedrība izstrādā pārvaldīšanas maksas aprēķinu 2021.gadam dzīvojamajām mājām un no 2020.gada 15.oktobra var iepazīties Sabiedrības birojā Gaitnieku ielā 1B, Gulbenē iepriekš piesakoties pa tālruni – 25664483 vai 68627722. Šis aprēķins […]

No 1.novembra visi SIA “ALBA” klienti ir SIA “Gulbenes nami” klienti!

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija lēmumu Nr.GND/2020/264, 2020.gada 7.septembrī SIA “Gulbenes nami” un SIA “ALBA” dalībnieku sapulcēs ir pieņemti lēmumi par reorganizācijas līguma apstiprināšanu un šo kapitālsabiedrību reorganizāciju apvienošanās ceļā, SIA “ALBA” pievienojot SIA “Gulbenes nami”. Pievienošanas procesā SIA “ALBA” nodos visu savu mantu, kā arī pienākumus, tiesības un saistības SIA “Gulbenes nami” […]

Centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru un Stāķu ciemā

SIA “Gulbenes nami” un  Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir parakstījuši  līgumu par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu īstenošanu – centralizētās siltumapgādes  ražošanas avota un siltumapgādes sistēmas energoefektivitātes uzlabošanu Šķieneru un Stāķu iedzīvotājiem. Projekts ir sadalīts vairākos posmos, nomainot veco siltumtrašu sistēmas pret rūpnieciski izolētām IZOTERM caurulēm ar zemē ieguldīšanas metodi, tādā veidā padarot siltumapgādes […]

Ūdens zudumus rada nelikumīgi pieslēgumi un neatļauta iedarbība uz skaitītāju

Lai Gulbenes novada pagastu teritorijās samazinātu ūdens zudumus, SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) 2020.gada martā un aprīlī aicināja Gulbenes novada pagastu iedzīvotājus legalizēt nelikumīgās ūdens un kanalizācijas pieslēguma vietas. Informācija tika publicēta Sabiedrības mājaslapā www.gulbenesnami.lv, kā arī informatīvās vēstules tika ievietotas iedzīvotāju pasta kastītēs. Daži iedzīvotāji izrādīja interesi un ieradās Sabiedrībā, lai informētu par […]

Par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksu 2020./2021. gada apkures sezonai

Sabiedrība informē, ka ar Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu Nr.GND/2020/695 “Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15; 107.p) no 2020.gada 1.oktobra ir noteikta šādas siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa 2020./2021. gada apkures sezonai: Pakalpojuma lietotājs Mērvienība Cena bez PVN (EUR) PVN (EUR) Cena […]