SIA “Gulbenes nami” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka, pamatojoties uz  2017.gada 21.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, Sabiedrība informē, ka sākot no 2022.gada 1.aprīļa ir sagatavotas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2021.gadu zemāk esošajā tabulā norādīto dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, jo šīs dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši savā pārvaldībā un mājas atrodas Gulbenes novada pašvaldības bilancē.

Ar šiem pārskatiem varēs iepazīties klientu pieņemšanas laikos pirmdienās no plks.13:00 – 17:00, Otrdienās no plkst.8:00 – 12:15 vai citos laikos iepriekš vienojoties, jautājumu gadījumā lūdzam sazināties pa tālruni 68627722 (izvēloties taustiņu 3).

Ābeļu iela 13Dzelzceļa iela 17O.Kalpaka iela 64Rīgas iela 70
Ābeļu iela 14Dzelzceļa iela 21O.Kalpaka iela 88Upes iela 3
Blaumaņa iela 29Emzes iela 2Pamatu iela 11Upes iela 5
Brīvības iela 5Litenes iela 19Pamatu iela 11AViestura iela 9A
Brīvības iela 14Litenes iela 29Parka iela 31Viestura iela 21
Brīvības iela 16Līkā iela 22Pils iela 6Viestura iela 29
Brīvības iela 27Līkā iela 52Rīgas iela 48Viestura iela 35
Dzelzceļa iela 3AMiera iela 1BRīgas iela 50Viestura iela 39
Dzelzceļa iela 5AMiera iela 10Rīgas iela 59Viestura iela 43
Dzelzceļa iela 13Miera iela 15Rīgas iela 68A

SIA “Gulbenes nami” administrācija

e-pasts: info@gulbenesnami.lv

Tālrunis: 68627722